Close

dalynguyen

Team Me Up những ngày đầu tiên nhất

TeamMeUp nảy sinh từ những cuộc “tâm tình” giữa những người bạn. Tự cho mình  là những con người  tâm huyết và tha thiết với các hoạt động xã hội, chúng tôi đều có chung suy nghĩ rằng, vấn đề “con người” chính là vấn đề sống còn của các dự án, các tổ chức […]

Read More...