Close

#ACnghetinh

Có một phần tuổi trẻ ở đó

Có một phần tuổi trẻ mà tôi nghĩ rằng dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể nào ngừng hoài niệm về nó. Đó là những năm tháng của tuổi 18, của cái tuổi lững chững giữa ranh giới trưởng thành và trẻ con, cái tuổi bước đầu […]

Read More...