Close

Media

*(update 9/2017) NYDO Việt Nam trên báo chí và các phương tiện truyền thông

Năm 2017

http://bit.ly/tapchivanhoanghean2017_1

http://bit.ly/tapchivanhoanghean2017_2

http://bit.ly/baomoi270817
http://bit.ly/tapchivanhoa14082017
http://bit.ly/baonghean270817
http://bit.ly/tuoitrethudo290817
http://bit.ly/sovhttdl03082017
http://bit.ly/nguyendu101017
http://bit.ly/scoutedu290817

Năm 2016

http://truyenhinhnghean.vn/media/thoi-su/nghe-an-ngay-moi/201603/nghe-an-ngay-moi-07032016-661818/

http://truyenhinhnghean.vn/xa-hoi/201603/ban-tre-thanh-vinh-di-tim-trieu-phu-nang-luong-661803/

http://bit.ly/earthday260416
http://bit.ly/baohatinh170716
http://bit.ly/baonghean170716