Close

Tôi và Đại học

Câu chuyện TOVADAHO (2016) “Ơ, … Tôi và Đại học !” Tôi đã suy nghĩ rất lâu về việc viết mô tả về #TOVADAHO như thế nào, vì bất kỳ một mô tả nào cũng có thể dẫn đến những kỳ vọng nặng nền đặt lên vai mình và nhóm thực hiện. Nên tôi xin […]

Read More...