Close

Monthly Archives: February 2018

nydo viet nam

Viếng mộ cụ Nguyễn Du xuân 2018

Sau tân niên 2018 NYDO Vietnam rộn ràng ở quán cafe, khoảng hơn 12 đứa ở lại lập sới đánh bài, còn 5 người nữa được tôi rủ sang viếng mộ cụ Nguyễn Du. Tôi nói với các em rằng “ Khu mộ cụ Nguyễn Du không phải là nơi dập dìu hương khói đầu […]

Read More...