Close

Những câu chuyện kiến tạo (P2)

Muốn điều gì hãy tạo ra thứ đó

Ý tưởng về tổ chức nảy sinh từ cách đây ba năm, khi đó, chúng tôi đang là những học sinh cấp ba tại thành phố Vinh và Hà Tĩnh, khao khát kiếm tìm những “cái gì đó” khác biệt để trải nghiệm, học hỏi và phát triển bản thân.

Quá trình vật lộn tìm kiếm đó không quá dài, nhưng đủ để chúng tôi nhận ra một số hạn chế tiêu biểu. Rõ ràng hoạt động xã hội nên là những cơ hội để chúng tôi trải nghiệm. Và rõ ràng, chúng tôi cần nhiều hơn một hoạt động, bởi chúng tôi luôn muốn phát triển một cách tòan diện. 

               Chúng tôi đã nghĩ, không thể đợi chờ ai cả, muốn nhận thứ gì thì phải chủ động tạo nên thứ đó. Chúng tôi bắt đầu trong khi chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc tự phát triển một tổ chức xã hội. Nhưng cuối cùng một tổ chức được hình thành và các dự án theo đó được triển khai, sau một quá trình dài mò mẫm tìm hiểu, xây dựng , làm đúng – làm sai, rút kinh nghiệm và… làm tiếp.

Chúng tôi xây dựng cho chính mình một niềm tin, rằng “Thứ những người trẻ Nghệ Tĩnh thiếu chỉ là một môi trường tự do tích cực và một cú huých đúng hướng”. 

Cho đến bây giờ, với những nỗ lực của đội ngũ nòng cốt, và những giúp đỡ từ các anh chị đi trước, nhóm đã và đang xây dựng được những nền tảng tương đối, về nhân sự, sứ mệnh, hoạt động và kế hoạch phát triển. Chúng tôi mong muốn được phát triển như là một tổ chức  đại diện cho thanh niên địa phương, giúp kết nối cả trong lẫn ngoài!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *