Close

Những câu chuyện kiến tạo (P1)

Ai đó sẽ phải lấy bàn tay để đếm những điều mà chúng tôi muốn làm. Chúng tôi thỉnh thoảng sẽ gặp những ánh mắt nghi ngờ về hiệu quả của những chương trình, theo kiểu : “Nhiều vậy sao nhớ hết, sao làm hết?”.

Bản thân chúng tôi lại không rối rắm khi nghĩ về độ khả thi của những chương trình đang triển khai. Chắc là bởi hai lý do. Thứ nhất, chúng tôi gắn bó với cộng đồng của mình. Cộng đồng nhỏ là một lợi thế để lan tỏa. Chúng tôi đều là những người trẻ đã sống trong cộng đồng đó, từng khát khao những thứ mà thế hệ bây giờ đang khát khao. Thứ hai, hầu hết các chương trình đều liên quan đến nhau. Cái này tạo nền tảng nền tảng cho cái kia, cái này phát sinh từ cái kia.

Chúng tôi hình dung như thế này : có những vòng tròn nhỏ tên là TeamMeUp, Trạm Viết, Sharing Box, TOVADAHO, vivu Nghệ Tĩnh …. nằm trong một vòng tròn to là YIN, và tâm vòng tròn là NYDO. Lấy NYDO làm tâm, xoay một vòng, chúng ta được cả một vòng tròn kiến tạo.

Có những thứ mà không phải ai cũng thấy, ai cũng hiểu, đó là những câu chuyện cần được kể phía sau những vòng tròn kia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *