Close

Team Me Up những ngày đầu tiên nhất

TeamMeUp nảy sinh từ những cuộc “tâm tình” giữa những người bạn. Tự cho mình  là những con người  tâm huyết và tha thiết với các hoạt động xã hội, chúng tôi đều có chung suy nghĩ rằng, vấn đề “con người” chính là vấn đề sống còn của các dự án, các tổ chức xã hội.

Chúng tôi băn khoăn về những câu hỏi :

Làm cách nào để xây dựng một nhóm làm việc có chiều sâu ?

Làm cách nào để xây dựng văn hóa thay đổi và sáng tạo trong tổ chức ?

Trong giai đoạn chuyển đổi như nhiều tổ chức thanh niên hiện nay, làm sau để có một giải pháp đồng bộ để giúp đỡ các thành viên nhận thức và tham gia vào quá trình đó ?”

Giải pháp mà TeamMeUp đưa ra là sản phẩm của nhiều cuộc “brainstorming”, nhiều cuộc tham vấn từ các cá nhân đang điều hành và tham gia các nhóm tổ chức khác nhau. Chúng tôi nghĩ về việc tạo ra một “Bộ tài liệu” online, dễ đọc và dễ hiểu nhất, dành cho cả những thành viên có ít trải nghiệm nhất. Bộ tài liệu chung” hi vọng trở thành những “câu chuyện chung” cho thành viên . Chúng tôi đồng ý rằng, kĩ năng là thứ cần thực hành, tuy nhiên, cũng tin tưởng rằng kiến thức chính là nền tảng để thực hành hiệu quả.

Chúng tôi cũng nghĩ về một cộng đồng cùng nhau giải quyết vấn đề của các lãnh đạo của nhóm, những người hoạt động cộng đồng, những con người dẫn dắt truyền cảm hứng, tuy nhiên dễ bị “cô đơn” và “quá tải”. Không quá đặt nặng yếu tố kiến thức, chúng tôi cho rằng, các giá trị lớn tạo ra trong các khóa tập huấn phần nhiều là sự chia sẻ từ nhiều trải nghiệm khác nhau. Làm sao để mình đủ năng lực để dẫn dắt giải quyết những vấn đề của mình.

Tất cả được xây dựng ở đây , một website về lãnh đạo và làm việc nhóm : Teammeup.net

Lãnh đạo và làm việc nhóm vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với những người trẻ. TeamMeUp muốn tạo ra các động lực để người trẻ “tận dụng” những trải nghiệm đó : Động lực bắt đầu có hệ thống, động lực thực hành có ý thức, động lực nhìn lại và rút kinh nghiệm …

Chúng tôi hi vọng, TeamMeUp sẽ là nơi bắt đầu cho những sự thay đổi, bắt đầu cho những sự phát triển trong tương lai.

“Nếu bạn đưa một ý tưởng hay cho một đội xoàng xĩnh, họ sẽ phá hỏng nó; nếu bạn đưa ý tưởng bình thường cho một đội tuyệt vời, họ hoặc sẽ sửa chữa nó hoặc nghĩ ra thứ gì đó tốt hơn.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *