Close

Monthly Archives: April 2017

Team Me Up những ngày đầu tiên nhất

TeamMeUp nảy sinh từ những cuộc “tâm tình” giữa những người bạn. Tự cho mình  là những con người  tâm huyết và tha thiết với các hoạt động xã hội, chúng tôi đều có chung suy nghĩ rằng, vấn đề “con người” chính là vấn đề sống còn của các dự án, các tổ chức […]

Read More...

Câu chuyện TOVADAHO (2016) “Ơ, … Tôi và Đại học !” Tôi đã suy nghĩ rất lâu về việc viết mô tả về #TOVADAHO như thế nào, vì bất kỳ một mô tả nào cũng có thể dẫn đến những kỳ vọng nặng nền đặt lên vai mình và nhóm thực hiện. Nên tôi xin […]

Read More...